ארכיון שיעורים

אני רוצה לעזור

On-line Torah lessons are made possible by supporters like you. Thank You.

אתר זה משמש אלפי גולשים ברחבי העולם נא עזור לנו להמשיך להחזיקו 
הרב יואל בלומנפלד » שבת (4) שיעורים

       Rss
שם אורך תאריך נושא רב צפיות

ליל שישי - שבת - שיעור 01

1:15:24  כ"ג שבט תשע"ט
29.01.2019
שבת הרב יואל בלומנפלד 231

הכנה לשבת בקשע"ה - שיעור 02

1:13:41  כ"ה שבט תשע"ט
31.01.2019
שבת הרב יואל בלומנפלד 216

הכנה לשבת (ימי השבוע ועסמ"ב) - שיעור 03

1:11:33  ל' שבט תשע"ט
05.02.2019
שבת הרב יואל בלומנפלד 185

הכנה לשבת (שער המצוות) - שיעור 04

1:16:10  ב' אדר תשע"ט
07.02.2019
שבת הרב יואל בלומנפלד 214

הכנה לשבת (שער המצוות) - שיעור 05

01:15:37  ז' אדר תשע"ט
12.02.2019
ליל שישי הרב יואל בלומנפלד 154

הכנה לשבת (שער המצוות) - שיעור 06

01:22:10  י' אדר תשע"ט
15.02.2019
ליל שישי הרב יואל בלומנפלד 119

הכנה לשבת (שער המצוות) - שיעור 07

01:08:52  י"ד אדר תשע"ט
19.02.2019
ליל שישי הרב יואל בלומנפלד 143

הכנה לשבת (שער המצוות-חק לישראל) - שיעור 08

1:19:28  ט"ז אדר תשע"ט
21.02.2019
ליל שישי הרב יואל בלומנפלד 167

הכנה לשבת (שער המצוות-חק לישראל) - שיעור 09

01:13:57  כ"א אדר תשע"ט
26.02.2019
ליל שישי הרב יואל בלומנפלד 164

הכנה לשבת (שער המצוות-חק לישראל) - שיעור 10

01:15:21  כ"ג אדר תשע"ט
28.02.2019
ליל שישי הרב יואל בלומנפלד 133

הכנה לשבת (שער המצוות-חק לישראל) - שיעור 11

01:16:07  כ"ח אדר תשע"ט
05.03.2019
ליל שישי הרב יואל בלומנפלד 121

הכנה לשבת (שער המצוות-תורה לשמה) - שיעור 12

01:11:40  ל' אדר תשע"ט
07.03.2019
ליל שישי הרב יואל בלומנפלד 139

הכנה לשבת (שער המצוות-תורה לשמה) - שיעור 13

01:09:54  ז' 'אדר ב תשע"ט
14.03.2019
ליל שישי הרב יואל בלומנפלד 92

הכנה לשבת (שער המצוות-תורה לשמה) - שיעור 14

0:11:41  י"ב 'אדר ב תשע"ט
19.03.2019
ליל שישי הרב יואל בלומנפלד 92

הכנה לשבת (שער המצוות-תורה לשמה) - שיעור 15

01:11:42  י"ט 'אדר ב תשע"ט
26.03.2019
ליל שישי הרב יואל בלומנפלד 93

הכנה לשבת (שער המצוות-תורה לשמה) - שיעור 16

01:20:19  כ"א 'אדר ב תשע"ט
28.03.2019
ליל שישי הרב יואל בלומנפלד 91
 |  הצג כמות # 
טכנאי מחשבים ירושלים | בניית אתרים